Senteret sitt bannerbilde

Fravær

7. november 2019

I uke 46 er legene Leithe og Eggen på ferie. De andre kollegene vikarierer for øyeblikkelig hjelp timer denne uken.

Influensavaksine 2019

9. oktober 2019

Årets influensavaksine er ankommet legekontoret.

Pris for vaksine er 300,-

Hvis du har feber bør du vente med vaksinen. Ved tvil om du skal ta vaksinen tar du kontakt med legen din.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.