Senteret sitt bannerbilde

Priser

Følgende priser gjelder for perioden 1.juli 2017-30.juni 2018. 
Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

                                      
Konsultasjon legedagtid/kveld,legevakt                                 152/257
Sykebesøk dagtid/kveld                                                         205/328   
Tillegg for spesialist i allmennmedisin konsult./sykebesøk                49 
Enkel pasientkontakt,forespørsel, rådgiving v/fremmøte,bud               54
Skriving og utfyllling av sykemeldingsattest del I, rekv til røntgen
fysioterapi, henv til spesialist ved enkel pasientkontakt                    65
Tillegg for taking av prøver til laboratorieundersøkelse i legens kontor eller innsending til laboratorium                                                        54
Tillegg for gruppebehandling per pasient                                         152

 

Annet som ikke inngår  i frikortgrunnlaget:

Utskrift/kopiering av journal                                                           85
Tillegg for konsultasjon for pasient utenfor fastlegeordningen         114
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer;                                   
Gynekologiske undersøkelser, elastiske bind m.m.                           61
Spirometri, EKG, Rektoskopi, enkelt sårskift m.m.                            91
Kateterisering ,mindre kirurgiske inngrep m.m.                               128
Større kirurgiske inngrep.større sårskift mm.                                   173
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiraler, vaksiner mm   kan komme i tillegg     
Ekspedisjonsgebyr for forsendelse av attester eller annet                   59