Senteret sitt bannerbilde

Priser

For perioden 1.juli 2017 - 30.juni 2018.
Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget 

Konsultasjon legedagtid/kveld,legevakt 152/257
Sykebesøk dagtid/kveld 205/328
Tilleggfor spesialist i allmennmedisin konsult./sykebesøk 49
Enkel pasientkontakt,forespørsel, rådgiving v/fremmøte,bud 54
Skriving og utfyllling av sykemeldingsattest del I, rekv til røntgen fysioterapi, henv til spesialist ved enkel pasientkontakt 65
Tillegg for taking av prøver til laboratorieundersøkelse i legens kontor eller innsending til laboratorium 54
Tillegg for gruppebehandling per pasient 152
   
   

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

Utskrift/kopiering av journal 85
Sykebesøk dagtid/kveld 114
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer;  Gynekologiske undersøkelser, elastiske bind m.m. 61
Spirometri, EKG, Rektoskopi, enkelt sårskift m.m. 91
Kateterisering ,mindre kirurgiske inngrep m.m. 128
Større kirurgiske inngrep.større sårskift mm. 173
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiraler, vaksiner mm kan komme i tillegg   
Ekspedisjonsgebyr for forsendelse av attester eller annet 59