Hei! Grunnet koronavirus-epidemien vil det fortsatt bli tilbudt video-konsultasjoner ved Moan legesenter. Dette for å hindre større ansamlinger av mennesker. Det vil bli tilbudt timer per telefon evt som videokonsultasjon. Om du ønsker videokonsultasjon sender du en sms til vårt legesenter og du får en time for dette.

Om du har en tilstand som du mener krever fysisk legetime må du ringe eller sende melding til oss først. Mvh Moan legesenter